Trang chủ Thông tin Lịch bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 21/04/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
24/04

Thứ ba
25/04

Thứ tư
26/04

Thứ năm
27/04

Thứ sáu
28/04

Thứ bảy
29/04

Chủ nhật
30/04

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H10-09H55

 

BT

BT

BT

BT

08H45-09H30

08H10-08H55

BT

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-10H00

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H20–11H50

 

  BT

BT

  BT

BT

  BT

BT

BT

VJ701/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H35-14H10

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H15-14H45

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

   BT

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
15H15-16H00

 

BT

BT

BT

BT

14H40-15H25

14H20-15H05

BT

VJ465/VJ464
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
17H45-18H15

 

BT

BT

BT

BT

BT

CANCEL

CANCEL

VN1205/VN1204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H40-20H25

 

 

 

 

 

19H40-20H25

 

 

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

07

07

07

07

08

06

06

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.­­


 

Liên kết