Trang chủ Thông tin Lịch bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Lịch bay dự kiến Cảng HKQT Cần Thơ từ 03/10/2016 đến 09/10/2016

Ngày lập bảng: 29/09/2016

 Chuyến bay

Hãng hàng không

Thứ hai

03/09

Thứ ba

04/10

Thứ tư

05/10

Thứ năm

06/10

Thứ sáu

07/10

Thứ bảy

08/10

Chủ nhật

09/10

VJ465/VJ462

Hà Nội-Cần Thơ-Hà Nội

09H25-10H00

 

 

BT

 

BT

 

 

 

VJ465/VJ701

Hà Nội-Cần Thơ-Đà Nẵng

09H25-10H00

 

BT

CANCEL
Đà Nẵng

BT

CANCEL
Đà Nẵng

BT

BT

BT

VN1201/VN1200
Hà Nội-Cần Thơ-Hà Nội
09H40-10H25

 

BT

10H10-10H55

BT

09H10-09H55

BT

10H10-10H55

10H10-10H55

0V8071/0V8070

Côn Đảo-Cần Thơ-Côn Đảo

11H30–12H00

 

 

BT

 

 

 

BT

 

0V8015/0V8014
Phú Quốc-Cần Thơ-Phú Quốc
11H45-12H15

 

 

BT

 

BT

 

BT

 

VJ702/VJ462

Đà Nẵng-Cần Thơ-Hà Nội

13H35-14H10

 

BT

CANCEL
Đà Nẵng

BT

CANCEL
Đà Nẵng

BT

BT

BT

VN1203/VN1202
Hà Nội-Cần Thơ-Hà Nội
15H40-16H25

 

BT

BT

BT

          BT

BT

BT

BT

0V8015/0V8014
Phú Quốc-Cần Thơ-Phú Quốc
19H00-19H30

 

19H20-19H50

 

BT

 

BT

 

19H20-19H50

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.

-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.

 

 

Liên kết