Trang chủ Thông tin Lịch bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 27/01/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
30/01

Thứ ba
31/01

Thứ tư
01/02

Thứ năm
02/02

Thứ sáu
03/02

Thứ bảy
04/02

Chủ nhật
05/02

VJ463/VJ464
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H25-10H00

 

 

BT

 

BT

 

 

 

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-10H00

 

BT

CANCEL

BT

CANCEL

BT

BT

BT

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H40-10H25

 

BT

BT

09H25-10H10

BT

BT

BT

BT

0V8071/0V8070
Côn Đảo - Cần Thơ - Côn Đảo 
11H30–12H00

 

 

BT

 

 

 

BT

  0V8071/0V8014
Côn Đảo-Cần Thơ-Phú Quốc
11H10–11H40

0V8015/0V8014
Phú Quốc - Cần Thơ - Phú Quốc
11H45-12H15

 

 

BT

 

BT

 

BT

  0V8015/0V8070
Phú Quốc-Cần Thơ-Côn Đảo
14H10–14H40

VJ465/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H00-13H35

 

 

BT

 

 

 

BT

 

VJ701/VJ464
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H35-14H10

 

BT

CANCEL

BT

CANCEL

BT

BT

BT

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
15H40-16H25

 

BT

BT

16H05-16H50

BT

BT

BT

BT

0V8015/0V8014
Phú Quốc - Cần Thơ - Phú Quốc

 

19H10-19H40

 

19H10-19H40

 

19H10-19H40

 

 

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

05

06

05

04

05

07

06

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.

-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.


 

Liên kết