Trang chủ Thông tin Lịch bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 25/11/2016

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
28/11

Thứ ba
29/11

Thứ tư
30/11

Thứ năm
01/12

Thứ sáu
02/12

Thứ bảy
03/12

Chủ nhật
04/12

VJ461/VJ462
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H25-10H00

 

 

BT

 

BT

 

 

 

VJ461/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-10H00

 

BT

CANCEL

BT

CANCEL

BT

BT

BT

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H40-10H25

 

BT

BT

BT

BT

09H30-10H15

BT

BT

VN7201/VN7200
HAN-VCA-HAN

 

19H25-20H10

18H40-19H25

11H10-11H55

11H10-11H55

11H10-11H55

19H10-19H55

11H10-11H55

0V8071/0V8070
Côn Đảo - Cần Thơ - Côn Đảo
11H30–12H00

 

 

BT

 

 

 

BT

 

VJ467/VJ468
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
13H00-13H35

 

 

 

 

13H00-13H35

13H00-13H35

13H00-13H35

13H00-13H35

VJ701/VJ462
Đã Nẵng - Cần Thơ -Đà Nẵng
13H35-14H10

 

BT

CANCEL

BT

CANCEL

BT

BT

BT

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
15H40-16H25

 

BT

BT

16H05-16H50

BT

19H15-20H00

BT

19H15-20H00

0V8015/0V8014
Phú Quốc - Cần Thơ - Phú Quốc
19H00-19H30

 

19H10-19H40

17H30-18H00

19H10-19H40

 

 

 

 

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

06

06

06

05

06

07

06

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.
- Từ 1/12/2016 khôi phục lại chuyến VJ467/468 HAN-VCA-HAN.


 

Liên kết