Trang chủ Thông tin Lịch bay Lịch bay dự kiến từ 19/06/2017 đến 25/06/2017

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 16/06/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
19/06

Thứ ba
20/06

Thứ tư
21/06

Thứ năm
22/06

Thứ sáu
23/06

Thứ bảy
24/06

Chủ nhật
25/06

VJ703/VJ704
Đà Nẵng - Cần Thơ - Đà Nẵng
08H00-08H30

BT

CANCEL

BT

CANCEL

BT

CANCEL

BT

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H10-09H55

 

BT

08H55-09H40

BT

BT

09H00-09H45

BT

BT

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-09H55

 

BT

BT

BT

BT

10H25-10H55

BT

BT

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H20–11H50

 

  BT

BT

  BT

BT

  BT

BT

BT

VJ701/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H25-13H55

 

BT

BT

BT

BT

14H25-14H55

BT

BT

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H15-14H45

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

   BT

VJ465/VJ464
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
17H30-18H00

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VJ467/VJ466
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H35-20H10

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VN1205/VN1204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H40-20H25

 

18H50-19H35

18H50-19H35

19H00-19H45

18H50-19H35

19H45-20H30

18H50-19H35

18H50-19H35

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

09

08

09

08

09

08

09

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.

Liên kết