Trang chủ Hướng dẫn hành khách Quy định Danh mục vật phẩm là hàng nguy hiểm được phép mang theo người, hành lý lên tàu bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

DANH MỤC VẬT PHẨM LÀ HÀNG NGUY HIỂM ĐƯỢC PHÉP MANG THEO NGƯỜI, HÀNH LÝ LÊN TÀU BAY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 633/2016/QĐ-CHK ngày 27/4/2016 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam)

Vật phẩm  Được phép mang trong Điều kiện được phép 
Hành lý ký gửi Hành lý xách tay Theo người
Các dụng cụ y tế thiết yếu    

Bình khí ôxy hoặc bình khí nhỏ sử dụng trong y tế

 

Có  Có  Phải được người khai thác tàu bay chấp nhận vận chuyển.
Phải thông báo cho người chỉ huy tàu bay biết số lượng và nơi chứa các bình ôxy, bình khí được chuyên chở.
Mỗi bình có tổng trọng lượng không quá 5 kg.
Bình, van và bộ điều chỉnh phải được bảo vệ tránh hư hại, không rò rỉ khí.

 Bình khí ga theo quy định tại Nhóm 2.2 của Doc 9284 dùng cho chân, tay giả cơ khí

 

 Có  Bình khí ga theo quy định tại Nhóm 2.2 của Doc 9284 dùng cho hoạt động của chân, tay giả cơ khí và bình dự phòng cùng kích cỡ nếu có chỉ được mang theo với số lượng đủ sử dụng trong thời gian chuyến bay.

 Dụng cụ y tế không có chất phóng xạ (gồm cả bình xịt)

 

 Có Khối lượng mỗi dụng cụ không được quá 0,5 kg hoặc 0,5 lít.
Van xả trên bình xịt phải được bảo vệ bằng nắp chụp hoặc biện pháp phù hợp, không rò rỉ khí.
Khối lượng không được quá 2 kg hoặc 2 lít mỗi người đối với dụng cụ y tế và các dụng cụ trang điểm, vệ sinh, bình xịt không có chất độc hại, chất dễ cháy dùng trong hoạt động thể thao hoặc gia đình, (ví dụ: 4 bình xịt loại 500 ml/01 người).
Đối với thuốc chữa bệnh, keo xịt tóc, nước hoa, nước thơm có cồn không có chất phóng xạ, kể cả đựng trong bình xịt, mỗi người được mang tổng cộng không quá 2 kg hoặc 2 lít, mỗi loại không quá 0,5 kg hoặc 0,5 lít.

 Máy tạo nhịp tim đồng vị phóng xạ hoặc các thiết bị y tế khác và thuốc chứa phóng xạ hạt nhân cấy trong cơ thể

 N/A N/A Máy tạo nhịp tim đồng vị phóng xạ hoặc các thiết bị y tế khác có sử dụng pin lithium, được cấy vào cơ thể người hoặc được gắn liền với cơ thể và thuốc chứa

 Xe lăn chạy bằng pin hoặc các thiết bị hỗ trợ đi lại tương tự khác được hành khách đang bị hạn chế về đi lại do tàn tật, tuổi tác, sức khỏe yếu hoặc có vấn đề tạm thời về đi lại sử dụng (ví dụ: bị gãy chân)

 Có  Không Không Phải được người khai thác tàu bay chấp nhận vận chuyển.
Phải thông báo cho Người chỉ huy tàu bay về vị trí để xe lăn hoặc thiết hỗ trợ đi lại có lắp pin ướt, vị trí của pin được đóng gói hoặc vị trí để xe lăn hoặc thiết bị hỗ trợ đi lại dùng pin lithium-ion.
Phải tuân thủ các quy cách về đóng gói, đánh dấu và các biện pháp bảo quản khác được quy định trong Doc 9284.
Người khai thác tàu bay phải đảm bảo các thiết bị hỗ trợ đi lại nêu trên được vận chuyển theo đúng quy định để ngăn chặn sự kích hoạt vô ý nguồn điện của pin và không bị hư hỏng do sự di chuyển của hành lý, bưu gửi, đồ vật phục vụ trên tàu bay và hàng hóa khác. 

 Các thiết bị y tế điện tử xách tay

Có  Phải được người khai thác chấp nhận vận chuyển đối với các thiết bị điện tử cầm tay (máy trợ tim, máy xông mũi họng, máy thở, v.v…) dùng pin lithium metal trên 2 gam đến 8 gam lithium hoặc pin lithiumion có công suất trên 100 Wh đến 160 Wh.
Mỗi người không được phép mang quá 2 viên pin dự phòng trong đó không quá 2 gam lithium đối với pin lithium metal hoặc 100Wh đối với pin lithium-ion. Mỗi viên pin dự phòng phải được bảo vệ để chống đoản mạch (bằng cách đóng gói như khi mới mua hoặc cách điện các đầu cực, ví dụ như dán băng dính các đầu cực lộ thiên, hoặc để từng viên pin trong hộp nhựa hoặc túi bảo vệ) và mang theo hành lý xách tay.
Mỗi viên pin dự phòng hoặc pin gắn liền với thiết bị phải là loại đáp ứng yêu cầu trong Phần III, Mục 38.3 Sổ tay Thử nghiệm và Phân loại của Liên Hợp Quốc.
Pin dự phòng cho các thiết bị y tế điện tử xách tay Không Phải được người khai thác chấp nhận vận chuyển đối với các loại pin lithium metal trên 2 gam đến 8 gam lithium hoặc pin lithium-ion có công suất trên 100 Wh đến 160 Wh.

Nhiệt kế hoặc dụng cụ đo nhiệt độ y tế bằng thủy ngân

 Có  Mỗi người được mang một nhiệt kế y tế loại nhỏ có chứa thủy ngân, dùng cho bản thân, được để trong vỏ bảo vệ.
Các đồ vật để trang trí nhà cửa và chăm sóc sắc đẹp    

 Đồ trang điểm, vệ sinh

 Có  Có  Có Khối lượng của mỗi vật không quá 0,5 kg hoặc 0,5 lít. Đồ trang điểm, vệ sinh gồm cả bình xịt như keo xịt tóc, nước hoa và chất thơm.
Van trên bình xịt phải có nắp bảo vệ hoặc biện pháp phù hợp để không rò rỉ khí.
Khối lượng không được quá 2 kg hoặc 2 lít mỗi người đối với đồ trang điểm, vệ sinh, bình xịt không có chất độc hại, chất dễ cháy dùng trong hoạt động thể thao hoặc gia đình, (ví dụ: 4 bình xịt loại 500 ml/01 người).

 Máy uốn tóc

 Có  Mỗi người không được phép mang quá 01 máy uốn tóc có chứa khí hydrocarbon, với điều kiện bộ phận sinh nhiệt của máy có nắp chụp an toàn bảo vệ.
Không được phép mang theo khí để sạc cho máy uốn tóc nêu trên.
Khối lượng của tất các vật được đề cập trong các mục 3), 10) và 13) của Bảng 8-1 trong Doc 9284 không được quá 2 kg hoặc 2 lít mỗi người (ví dụ: 4 bình xịt loại 500 ml/01 người). 
 Các đồ vật để tiêu dùng    

 Đồ uống có cồn

 Có Dưới 24% nồng độ cồn: không bị hạn chế. Từ 24% đến 70 % nồng độ cồn: bình đựng đồ uống của nhà sản xuất không quá 5 lít; một người được phép mang không quá 5 lít.

 Bình xịt không độc hại, không dễ cháy dùng trong thể thao hoặc trong gia đình

 Có Không Không  Bình xịt thuộc Nhóm 2.2 Doc 9284 dùng trong thể thao hoặc trong gia đình không có tác dụng phụ chỉ được phép vận chuyển như hành lý ký gửi. Khối lượng mỗi bình xịt không được quá 0,5 kg hoặc 0,5 lít.
Tổng khối lượng các bình xịt mỗi người không được quá 2 kg hoặc 2 lít (ví dụ: 4 bình xịt loại 500 ml/01 người).

 Đạn được đóng gói an toàn

 Có Không Không Đối với các loại đạn đóng gói theo số phân loại UN 0012 hoặc 0014 Nhóm 1.4S của Doc 9284 phải được người khai thác tàu bay chấp nhận vận chuyển như hành lý ký gửi.
Mỗi người được mang khối lượng không quá 5 kg bao gồm cả bao bì để sử dụng của chính người đó.
Mỗi người một kiện, không được ghép nhiều người với nhau.
Không áp dụng các điều kiện trên đối với các loại đạn có chứa chất nổ và chất dễ cháy. 

 Bật lửa và diêm an toàn

 Không Không Mỗi người được mang một bao diêm an toàn loại nhỏ hoặc một bật lửa dùng hút thuốc theo người; với điều kiện bật lửa dùng nhiên liệu lỏng thấm được, không bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng.
 Bật lửa dạng đèn hàn, đèn khò  Không Không  Mỗi người được mang một bật lửa dạng đèn hàn, đèn khò cho nhu cầu sử dụng của chính người đó; với điều kiện bật lửa dùng nhiên liệu lỏng thấm được, không bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng; có phương thức bảo vệ ngăn sự kích hoạt vô ý.

 Các công cụ sinh nhiệt cao

Không  Phải được người khai thác tàu bay chấp nhận vận chuyển.
Thiết bị sử dụng pin có thể tạo ra nguồn nhiệt cao, gây cháy nếu bị kích hoạt - như đèn pha dùng dưới nước, chỉ được chấp nhận  vận  chuyển  với  điều  kiện  bộ  phận sinh nhiệt và pin của thiết bị phải được tách rời bằng cách tháo rời các bộ phận đó (bao gồm cả cầu chì).
Tất cả pin tháo rời phải được bảo vệ để tránh đoản mạch.

 Ba lô cứu hộ tuyết lở có bình xi-lanh chứa khí nén thuộc Nhóm 2.2 Doc 9284

 Có Không  Phải được người khai thác tàu bay chấp nhận vận chuyển. Mỗi người được mang một ba lô cứu hộ có trang bị cơ chế kích hoạt pháo hiệu chứa không quá 200 mg thuốc pháo nhóm 1.4S.
Ba lô phải được đóng gói đúng quy cách để ngăn sự kích hoạt vô ý. Các túi khí bên trong ba lô phải gắn van giảm áp.

 Hộp nổ nhỏ gắn trong thiết bị an toàn cá nhân tự làm phồng như áo phao hoặc phao cứu hộ

 Có Phải được người khai thác tàu bay chấp nhận vận chuyển.
Mỗi người được mang không quá 2 hộp nổ nhỏ có khí carbon dioxide hoặc loại khí phù hợp thuộc Nhóm 2.2 của Doc 9284 lắp trong một thiết bị an toàn cá nhân để giúp làm phồng thiết bị và không được quá 2 hộp nổ nhỏ dự trữ.
Thiết bị an toàn cá nhân tự làm phồng phải được đóng gói đúng quy cách để ngăn sự kích hoạt vô ý.
 Hộp nổ nhỏ cho các thiết bị khác  Có  Phải được người khai thác tàu bay chấp nhận vận chuyển.
Mỗi người được mang không quá 4 hộp nổ nhỏ có khí carbon dioxide hoặc loại khí phù hợp thuộc Nhóm 2.2 của Doc 9284 và không có nguy hại phụ. Dung tích nước trong mỗi hộp nổ không quá 50 ml.

 Các thiết bị điện tử cầm tay (gồm cả các thiết bị dụng cụ y tế) có gắn pin lithium metal hoặc lithium-ion.

 Có  Phải được người khai thác chấp nhận vận chuyển đối với các thiết bị điện tử cầm tay có pin lithium ion có công suất trên 100 Wh đến 160 Wh.
Các thiết bị điện tử cầm tay (đồng hồ, máy tính bấm số, máy ảnh, điện thoại di động, máy tính xách tay, máy quay phim, v.v…) có gắn pin lithium metal hoặc lithium-ion phải được để trong hành lý xách tay. Nếu để trong hành lý ký gửi, phải có các biện pháp ngăn ngừa sự kích hoạt vô ý.
Các loại pin phải là loại đáp ứng tiêu chuẩn tại Phần III, Mục 38.3 Sổ tay Thử nghiệm và Phân loại của UN. 
 Pin dự phòng cho các thiết bị điện tử cầm tay Không  Phải được người khai thác chấp nhận vận chuyển đối với các loại pin dự phòng lithium ion có công suất trên 100 Wh đến 160 Wh.
Chỉ được mang cho nhu cầu sử dụng của chính người đó.
Pin dự phòng phải được bảo quản riêng từng viên pin nhằm ngăn ngừa sự đoản mạch và chỉ được để trong hành lý xách tay.
Mỗi viên pin không được quá 2 gam lithium đối với pin lithium metal hoặc quá 100 Wh đối với pin lithium-ion.
Các loại pin phải là loại đáp ứng tiêu chuẩn tại Phần III, Mục 38.3 Sổ tay Thử nghiệm và Phân loại của UN.

 Các loại pin nhiên liệu

 Không  Chủng loại, nội dung, vận chuyển và dán nhãn các loại pin này khi được gắn trong các thiết bị điện tử cầm tay hay là pin dự phòng, đều phải tuân theo quy định tại Doc 9284.

 Đá khô

 Có Không  Phải được người khai thác tàu bay chấp nhận vận chuyển.
Mỗi người không được mang quá 2,5 kg đá khô dùng để bảo quản vật dễ bị hư hỏng không nằm trong quy định của Doc 9284; với điều kiện đóng gói phải bảo đảm cho thoát khí carbon dioxide.
Khi vận chuyển như hành lý ký gửi, mỗi kiện phải được dán nhãn như sau:
a) “DRY ICE” hoặc “CARBON DIOXIDE, SOLID”;
b) Khối lượng của đá khô hoặc ký hiệu chỉ rõ khối lượng từ 2,5 kg trở xuống. 

 Khí áp kế hoặc nhiệt kế thủy ngân

 Không Không  Phải được người khai thác tàu bay chấp nhận vận chuyển.
Phải thông báo cho người chỉ huy tàu bay biết về việc vận chuyển các loại khí áp kế hoặc nhiệt kế thủy ngân.
Chỉ được phép để trong hành lý xách tay.
Phải được hành khách  là cán bộ  các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về khí hậu và môi trường hoặc đại diện các cơ quan chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế có chức năng tương tự mang theo.
Các  khí  áp  kế  hoặc  nhiệt  kế  phải  được đóng  gói  trong  bao  bì  có  vỏ  ngoài  bền vững, lớp bên trong dán kín, hoặc để trong một  túi  có  vật  liệu  chống  việc  rò  rỉ  và chống  thấm  của  thủy  ngân,  nhằm  ngăn chặn sự rò rỉ của thủy ngân ở bất cứ vị trí nào. 

 Các loại dụng cụ có chứa chất phóng xạ

 Có Không  Phải được người khai thác tàu bay chấp nhận và để trong hành lý xách tay hoặc hành lý ký gửi.
Các loại dụng cụ có chứa chất phóng xạ không được phép vượt quá các giới hạn quy định tại Doc 9284, phải được đóng gói an toàn và không có pin lithium, do nhân viên của Tổ chức OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) mang khi thực hiện nhiệm vụ. 

 Các loại bóng đèn tiết kiệm năng lượng

 Có  Được đóng gói trong bao bì của nhà sản xuất và có mục đích sử dụng cho cá nhân hoặc gia đình.
 Các thiết bị thẩm thấu dùng đo đạc chất lượng không khí  Có Không Không  Các thiết bị thẩm thấu dùng đo đạc chất lượng không khí chỉ được phép để trong hành lý ký gửi và phải tuân thủ các quy định trong Doc 9284.
 Thiết bị điện tử cầm tay có gắn pin khô Không  Các thiết bị này phải tuân thủ các quy định trong Doc 9284.
 Pin khô dự phòng  Có Không  Các loại pin này phải tuân thủ các quy định trong Doc 9284.
 Các động cơ đốt trong hoặc động cơ chạy pin nhiên liệu  Có Không Không  Các loại động cơ này phải tuân thủ các quy định trong Doc 9284.
 Mẫu vật phẩm không lây nhiễm  Có Không  Các mẫu vật phẩm không lây nhiễm phải tuân thủ các quy định trong Doc 9284.
 Bao bì cách nhiệt chứa nitơ lỏng làm lạnh  Có Không  Bao bì cách nhiệt có chứa nitơ lỏng lạnh phải tuân thủ các quy định trong Doc 9284.
 Thiết bị an ninh    
 Va-li ngoại giao; két hoặc túi đựng tiền có gắn thiết bị báo động và các thiết bị an ninh khác có chứa hàng nguy hiểm như pin lithium hoặc thuốc pháo hoa.  Có Không Không  Phải được người khai thác tàu bay chấp nhận vận chuyển Được phép vận chuyển như hành lý ký gửi và tuân thủ các quy định trong Doc 9284.

 Chú thích:

1. OPCW: Tổ chức cấm Vũ khí hóa học: là một tổ chức quốc tế độc lập, được các nước tham gia Công ước về Cấm vũ khí hóa học (CWC) thành lập năm 1997 nhằm đảm bảo việc thực hiện Công ước một cách hiệu quả. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên tham gia ký kết và đã trở thành thành viên chính thức của OPCW từ ngày 30/10/1998.

2. N/A: Không có trên thực tế.

 

Liên kết